Woonrijp maken Warande fase 9

infrawerk

Nadat (de meeste) huizen gebouwd waren in dit nieuwe gedeelte van de woonwijk Warande te Lelystad, zijn we gestart met het aanbrengen van de straten, voetpaden, speeltuin en plantsoenen. In deze nieuwe wijk hebben we in totaal 7000 m2 straten, voetpaden en parkeerplaatsen aangelegd. Tussen de woningen zijn plantsoenen met gras, struiken en bomen aangelegd inclusief speeltuin voor de jongste bewoners. Voor de vissers en jeugd is een steiger vanaf de wal in het water gebouwd van betonnen heipalen met daarop een dek van bamboehout.