Onderhoud grasbetonstenen, Ommen

bermverharding

In de raamovereenkomst grasbetonstenen voeren we diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de bermverharding in de gemeente Ommen. De werkzaamheden bestaan uit het graven (ploegen) van cunetten, het afvoeren van overtollige grond en het aanbrengen van de nieuwe funderingslaag. Op deze fundering worden nieuwe grasbetonblokken aangebracht, waarna bermen worden afgewerkt en opnieuw ingezaaid.