Grondwerk Dalfserveldwetering

De Dalfserveldwetering is een deelproject van het Waterschap Drents Overijsselse Delta  voor het afkoppelen van het stroomgebied Streukelerzijl Galgenrak. Dit project is een van de laatste maatregelen in het gebied om wateroverlast en verdroging in de toekomst te voorkomen. Tegelijkertijd is het een van de eerste stappen voor de nieuwe Vechtdalverbinding (N340), waar de Dalfserveldwetering straks onder door stroomt. Van Lenthe Dalfsen heeft in dit project 1 kilometer watergang gegraven. Een deel van de circa 30.000 kuub uitkomende grond is in de directe omgeving van het project verwerkt, het grootste deel hebben we afgevoerd. Verder zijn er diverse ronde perceelduikers aangelegd, voor de  kokerduikers hebben we het grondwerk verzorgd en de stortebedden aangebracht. Belangrijke eisen van de opdrachtgever waren hierbij minimale overlast voor verkeersdeelnemers, omwonenden en milieu.