Bouwrijp maken Westerbouwlanden Noord 2e fase

grondverzet

infrawerk

Na het opschonen van het bouwterrein hebben we 25.000 m3 grond ontgraven voor de aanleg van wegfunderingen en rioleringen. Daarbij zijn ook wadi’s aangelegd om het regenwater uit de wijk op te vangen. De digitale tekeningen van onze klant hebben we uitgewerkt in een  3D-model  voor onze rupskranen en het totale grondwerk  uitgevoerd met GPS/3D besturing.  In totaal hebben we 2600 meter PVC riolering PVC van Ø 125mm tot Ø 250mm aangelegd. Voor de afwatering zijn de wadi’s onderling verbonden met betonnen duikers Ø 800, kokerduikers en een gedeelte infiltratieriool Ø 400 mm. Voor aanvang van de woningbouw  hebben we tijdelijke bouwwegen (tijdelijke verharding) van in totaal 9500 m2 asfalt aangelegd.