Bouwrijp maken Waterfront Warande fase 2

grondverzet

Voor de nieuwe woonwijk Warande Waterfront hebben we cunetten gegraven en deze aangevuld met zand ten behoeve van de aanleg van de toekomstige riolering en straten. In totaal  is circa 40.000 m3 klei ontgraven en verwerkt in de voorbelasting.   Eenzelfde hoeveelheid zand aangevoerd en verwerkt. De digitale tekeningen van onze klant hebben we uitgewerkt in een  3D-model  voor onze rupskranen en het totale grondwerk  uitgevoerd met GPS/3D besturing.