Bouwrijp maken Salland 2 fase 4

grondverzet

infrawerk

Voor het uitbreidingsplan Salland 2 in de gemeente Raalte zijn we gestart met grondverzetten: uitgraven van cunetten voor de straten, het graven van watergangen, wadi’s en cultuurtechnisch grondwerk ten behoeve van de waterbergingsvijver. In totaal is er circa 30.000 m3 grond ontgraven, waarvan een gedeelte is afgevoerd en het overige op het terrein is verwerkt.  De digitale tekeningen van onze klant hebben we uitgewerkt in een  3D-model  voor onze rupskranen en het totale grondwerk  uitgevoerd met GPS/3D besturing. Diverse betonnen en PP duikers Ø 500 zijn aangelegd voor de juiste afwatering van het regenwater naar de wadi’s. Na het aanleggen van meer dan 700 meter PVC/PP riolering (diameter 125mm tot 315mm) zijn de cunetten aangevuld met zand (20.000 m3). Uiteindelijk is er 3000 m2 bouwstraat aangelegd en kunnen de woningen gebouwd gaan worden!