Bouw ondergrondse fietsenstalling en herinrichting weg, Zwolle

infrawerk

Voordat de bouw van de ondergrondse fietsenstalling kon starten, moest er ruimte gemaakt worden voor de bouwkuip aan de voorkant van het station in Zwolle. We hebben de complete riolering omgelegd en grondwerk ten behoeve van het omleggen van kabels en leidingen uitgevoerd, zodat vrije werkruimte ontstond voor het realiseren van de bouwkuip. Daarnaast voeren we regieopdrachten uit voor het ontgraven van de bouwkuip en het aanleggen van wegomleidingen. Afhankelijk van de voortgang van het werk wordt in 2020 de Stationsweg heringericht: het rioleringsstelsel en wordt vernieuwd en straat wordt voorzien van nieuwe bestrating. Daarna zal het stationsplein opnieuw ingericht worden.