DAAR HOORT EEN BOORONTWERP EN EEN BEREKENING BIJ.

bestuurbare boringen

EEN DUIK ONDER DE VECHT DOOR

De Vecht krijgt op allerlei plaatsen weer de ruimte om te meanderen. Zo ook langs het buurtschap Brucht, bij Hardenberg. Bijkomend karwei is de aanleg van een drukriolering in dit gebied, werk dat wordt uitgevoerd door Timmerhuis. Daarbij hoorde ook een nieuwe rioolaansluiting naar de overkant. Voor zo’n duik onder de rivier door was ons boorteam wel te porren.

 

Boorontwerp & berekening

Eerst was het zaak Waterschap Vechtstromen ervan te overtuigen dat wij met onze uitrusting, kennis en ervaring voldoen aan de eisen die zij stelt voor een gestuurde boring onder een watergang door. Daar hoort een boorontwerp en een berekening bij. Die maakten we aan de hand van de ontwerptekeningen, waarop ook de dieptes van de Vecht waren weergegeven. Natuurlijk mag een reële prijsopgave dan niet ontbreken, net zo min als het vertrouwen van onze opdrachtgever, Timmerhuis. Al met al zat dat allemaal goed en maakten we alle afspraken rond.

 

Naar de waterkant

Met het boorplan onder de arm en al het benodigde materieel op wielen, begaf ons boorteam zich naar de waterkant, een voor hen ongewoon rustige en ruimtelijke werkplek voor de dag. Toen onze mannen aan het eind van de dag de boel weer inpakten, was de leiding aangebracht: 2,5 meter onder de bodem door, over een afstand van 155 meter, met een diameter van 160 mm. De drukriolering die er nu ligt maakt dat de oude leiding vrijgegraven kan worden én dat het hele stelsel nu meer capaciteit heeft. Graag gedaan.