100 kilometer-uitdaging

Het project Vechtdalverbinding daagt ons uit! Niet alleen ons boorteam levert haar bijdrage aan het project, ook onze kranen, shovels en hun machinisten draaien op regiebasis mee. En daarmee houdt het zeker nog niet mee op, want ook op het gebied van wegverbreding hebben we een uitdaging aanvaard.

Onze collega’s gaan straks zelf ook profiteren van de verbeterde verkeersdoorstroom.

 

100 kilometer

100 kilometer wegverbreding. Dat is de uitdaging voor Van Lenthe Dalfsen, waarvan is 25 km parallelweg. ‘We verbreden parallelwegen zodat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Daarna leggen we de graskeien en werken we de bermen af’, vertelt Henk-Jan van Lenthe, technisch directeur. ‘Tot de zomer maken we zo veel mogelijk meters om de hoofdrijbaan heen, zodat we daarna alle mensen en machines kunnen vrijmaken voor 20 kilometer hoofdrijbaanvervanging. Die gaan we in augustus realiseren in een tijdbestek van drie weken wegafsluiting.’

 

De lat ligt hoog

Er wordt dus machtig hard gewerkt en er wordt een strakke planning nageleefd, niet alleen door Van Lenthe Dalfsen. ‘Als uitvoerders van alle partijen hebben we twee à drie keer in de week overleg’, aldus uitvoerder Bertus Westera. ‘De lat ligt hoog, de sfeer is goed, het loopt eigenlijk heel soepel. Doordat we elkaar goed leren kennen, weten we waar we raakvlakken hebben en wanneer we op voorhand problemen kunnen tackelen. Dat, in combinatie met zóveel machine-inzet over het hele project, levert echt enorme vorderingen op, elke week.’

 

Trots

‘Onze mensen werken graag aan dit project. Het is ook lekker dicht bij huis. En als straks het werk gereed is, kan iedereen met trots terugkijken op zijn aandeel.’ ‘Dat zal regelmatig gebeuren’, vult Henk-Jan aan, ‘want onze collega’s gaan straks zelf ook profiteren van de verbeterde verkeersdoorstroom.’