Jazeker blijven we gecertificeerd

Onze kwaliteit verankerd in certificaten

 

In juni (2021) hebben een aantal dagen in het teken gestaan van audits. Deze worden jaarlijks gedaan om te checken of we onze certificeringen nog steeds verdienen. En jazeker, dat is het geval, concludeerde de controlerende organisatie KIWA. Zij combineerde in die dagen de audits voor de CO2 prestatieladder, VCA, ISO 9001 en ISO 14001.

 

Manier van werken

Verschillende collega’s met diverse functies hebben meegewerkt aan de audits. Zij kregen bezoek op hun werkplek en werden door de auditors geïnterviewd. Zij vertelden over onze manier van werken en lieten de nodige documenten, registraties en systemen zien. Zo maakten zij duidelijk hoe wij ons werk aanpakken en direct zorgen voor CO2-uitstootvermindering, veiligheid, kwaliteit en milieu. Dat is namelijk waar de verschillende certificeringen voor staan.

Dat is en blijft de kunst in de vaart van de dagelijkse werkzaamheden

Verbeterpunten

Al die verschillende aspecten zijn belangrijk en we zijn er trots op dat we ze goed hebben kunnen verankeren in het dagelijks werk. Met twee verbeterpunten gaan we ons voordeel doen. We gaan aan de slag met het beter vastleggen van opleidings- en ervaringseisen van risicovolle functies en we gaan de werkplekinspecties strakker volgens planning uitvoeren. Dat zijn alvast  twee voornemens voor het komende jaar en het plan van aanpak daaromtrent laten we weten aan de auditoren.

 

Scherp blijven

Maar we hebben meer voornemens, want we kregen ook tips om punten op de i te zetten. Dat gaan we doen op het gebied van registratie en digitalisatie. Ook in praktische zin willen we natuurlijk scherp blijven. Want dat is en blijft de kunst in de vaart van de dagelijkse werkzaamheden. Elke dag weer, met de betrokkenheid van al onze mensen.