Grondverzet

Grond verzetten met als doel het maken een bouwrijp terrein. Effen en op de juiste hoogte. Op Van Lenthe Dalfsen kun je verder bouwen! Gedreven en ervaren mensen in combinatie met de juiste techniek zorgen voor een snelle realisatie, goede opvolging en onderhoud. Dat is bouwen op 70 jaar ervaring.

“Laten wij beginnen. Dan kunnen jullie verder.”

Wegen, straten of riolering
Grond verzetten voor de aanleg van wegen, straten of riolering, wij maken elk terrein bouwrijp. Voor de bouw van woningen of bedrijfspanden, of voor het bouwen van tunnels of viaducten graven wij de bouwput uit. Wij maken elk terrein bouwrijp. Is de ondergrond niet draagkrachtig genoeg, dan voeren we grondverbetering uit. Zodra het bouwwerk staat vullen wij de grond aan en zorgen dat grond en zand op de juiste plek en hoogte liggen.

Wegcunetten voor asfalt storten
We maken wegcunetten klaar voordat er asfalt op komt. We ontgraven, vullen aan en vlakken uit. Zit er vervuiling in de grond, dan saneren we die locatie geheel in eigen beheer.

Cultuurtechnisch grondverzet en grondwerk voor de aanleg van plantsoenen
Van 3D ontwerp- of revisietekening tot (her)inrichting van natuurgebieden. We ontgraven watergangen en verzetten grond, waarbij we zelf de maatvoering verzorgen. We werken 3D ontwerp- of revisietekeningen uit waarmee hoeveelheden bepaald kunnen worden en leveren zelf de 3D modellen voor onze machinisten.

“Je kunt een project maar 1x goed beginnen. Wij weten hoe.”