Bermverharding

Van Lenthe Dalfsen speelt een prominente rol in de ontwikkeling van en advisering over wegbermsystemen. Door de kennis en ervaring, opgedaan bij de aanleg en innovatie van verschillende soorten wegbermverhardingen, zijn wij specialist op het gebied van bermverhardingen. Van Lenthe Dalfsen is snel en goed. Dit bespaart tijd en minimaliseert de verkeershinder. Met onze gespecialiseerde mensen, onze doorontwikkelde hulpstukken en machines voeren wij onderhoud aan bermen uit. Geen enkele grasbetonsteen is ons onbekend, wij adviseren graag over beheer- en onderhoudsmogelijkheden.